Hrast na Cvetnom trgu

Spomenik prirode „Hrast na Cvetnom trgu“ nalazi se na prostoru Cvetnog trga u Beogradu. Visina stabla je oko 20 m i procenjuje se da je drvo staro više od 200 godina.


Predstavlja  jedan od poslednjih primera zajednice Querco-Fraxinetum moesiacum  koja je nekada zauzimala mnogo veću površinu na ovom prostoru.