Hrast lužnjak u Zrenjaninu

Stablo hrasta lužnjaka u Zrenjaninu predstavlja preostali primerak svoje vrste koja je nekada bila zastupljena u vidu šuma na prostoru na kome je ono locirano. U pitanju je prostor duž aluvijalne ravni Begeja uz koju je danas znatno redukovan broj hrastova lužnjaka, pa su pripadnici ove vrste retki. Pomenuto stablo stavljeno je pod zaštitu države i dobro je očuvano.


Kada se govori o njegovoj formi, ne može se definisati ni kao osnovna niti kao piramidalna već se za nju kaže da predstavlja prelazni tip između ove dve pomenute forme. Krošnja prečnika 16 m određuje prostor stavljen pod zaštitu, te površina ovog zaštićenog dobra iznosi 2.01 ar.

Nalazi se u Čarnojevićevoj ulici i raste u dvorišnom delu dveju kuća: kuće broj 33 i kuće broj 31, u centru Zrenjanina, na nadmorskoj visini od 80 m. Njegova krošnja je simetrična, a njen oblik podseća na okrenuto jaje i zapaža se da je više razvijena u svom gornjem delu nego u donjim delovima. Razlog zašto je krošnja razvijenija na većim visinama krije se u ranijoj nedovoljnoj zaštiti ovog hrasta. Meštani su stablo procenili kao pogodno za uzimanje grana koje će se upotrebljavati za potrebe Božićnih svetkovina, te su sekli njegove donje grane. Priče o seči grana ovog hrasta lužnjaka, potvrdila je vlasnica parcele na kojoj je stablo locirano. Nažalost, nisu svi imali dovoljno poštovanja prema ovom stablu, te se pomenuta seča nije samo jednom dogodila, naprotiv, prema tvrdnjama vlasnice parcele, veći niz godina su ljudi sekli njegove donje grane. Danas se prva grana koja je živa nalazi na 3 m od podloge.

Visina stabla iznosi 21 m. Prečnik debla je 1.05 m, a njegov obim iznosi 3.30 m. Procenjena starost stabla je 120 godina, a pod zaštitu je stavljeno 2006. godine i po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara „Hrast lužnjak u Zrenjaninu“ nalazi se u trećoj kategoriji kao značajno prirodno dobro.