Hrast lužnjak u Donjoj Trnavi

Spomenik prirode „Hrast lužnjak u Donjoj Trnavi“ nalazi se u selu Donja Trnava koje pripada teritoriji opštine Niš. Starost stabla, kao i njegove dimenzije, predstavljaju razloge za stavljanje pod zaštitu i iskazivanje poštovanja prema ovom stablu koje, zahvaljujući navedenim razlozima, niko ne ugrožava. Reč je o stablu starom oko 400 godina, značajnom prirodnom dobru koje je taj status dobilo svrstavanjem u treću kategoriju u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.


Lužnjak je lociran na nadomorskoj visini od oko 170 m, na imanju familije Mirković, u selu Donja Trnava udaljenom oko 14 km od Niša. Vlasnici imanja na kome se nalazi govore o porukama koje su im se javljale o snu – da vile čuvaju ovo stablo. Bilo da je ova priča istinita ili ne, svakako se radi o lužnjaku koji je zaslužio da svaki centimetar prostora koji zauzima (6.20 ari) bude stavljen pod zaštitu države. Granica prostora koji je zaštićen obuhvata površinu od 6.20 ari i određena je pružanjem lužnjakove krošnje. Prečnik krošnje iznosi 29 m, a prečnik stabla je 1,85 m i izmeren je na 1,30 m visine. Ukupna visina stabla iznosi 32 m, a obim debla je 5,80 m. Prva živa grana nalazi se na visini od 2,20 m.

Visoko uzdizanje grana od debla, koje započinje sa grananjem na 2.,0 m od tla, kao i njihovo pružanje ne samo u visinu već i u širinu, obezbeđuju hrastu lužnjaku izgled koji se može opisati kao „impozantan“. Pomenuto stablo doživljava se kao primerak svoje vrste koji je kapitalan. Nije uvek bio pod zaštitom države, ali nakon što mu je dodeljen status značajnog prirodnog dobra koje se svrtava u treću kategoriju zaštite 2003. godine, nije došlo ni do kakvih promena u njegovom statusu, te se ono i dan danas nalazi pod zaštitom, evidentirano pod nazivom „Hrast Lužnjak u Donjoj Trnavi“ na privatnom imanju porodice Mirković.