Hrast lužnjak na Jovanovom brdu

Stablo hrasta lužnjaka nalazi se na prostoru opštine Despotovac, u selu Plažane. Nalazi se na uzvišenju koje nosi naziv Jovanovo brdo, na privatnom imanju. Procenjuje se da je stablo staro nekih 180 godina i ima visinu od nekih 19 m.


Hrast lužnjak (Quercus robur) je inače veoma rasprostranjeno evropsko listopadno drvo, koje može da dostigne visinu  do 50 m i starost preko 1000 godina. Javlja se pretežno na aluvijalnim zemljištima, u ravnicama ili blago brežuljkastim terenima. Za vreme hrišćanstva hrast je imao magijsko značenje. Grane hrasta su smatrane svetim a lišće se prinosilo bolesnicima da bi što pre ozdravili.