Hadum džamija

Hadum džamija se nalazi u ulici „Ismail Qemajli“ u Đakovici, gradu i sedištu istoimene opštine na jugozapadu Kosova i Metohije.


GALERIJA

Hadum džamija

Džamija se nalazi u cetru Đakovice, u tzv. Velikoj Čaršiji. Sama reč „hadum“ je arapskog porekla i označava evnuha (slugu). Tako da je Hadum džamiju podigao 1592/1593. godine, Efendi Hadum Aga poreklom iz okoline Đakovice, sluga na carskom dvoru Murata III. Hadum džamija pripada jednospratnom tipu džamija sa tremom koji je natkriven trima kupolama. Čitav kompleks se sastoji od džamije, minareta, mejtepa, abdesthane, starog groblja i biblioteke. Konzervatorski radovi su izvedeni krajem šezdesetih godina XX veka, ali na samom objektu još od XVI veka nije bilo gotovo nikakvih izmena.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar