Gušenje i kašalj

Gušenje je prekid disanja izazvan nekom preprekom na disajnim putevima. Najčešće je to zalogaj zastao u dušniku. U takvom slučaju već za nepuna četiri minuta može nastupiti smrtonosna asfiksija.

Drugi uzok gušenja jesu mišićni spazmi koji potiču od udisanja otrovnih isparenja.


Mnogi znaci gušenja slični su sa znacima srčanog napada. Nepogrešivi znak gušenja je nemogućnost govora. Unesrećeni obično kašlje i očigledno se bori za dah. Njegovo lice zbog pomanjkanja kiseonika najpre poprima purpurnu boju, a potom poplavi.

Akutni astmatični napad takođe može biti uzrok gušenja i kašlja.

Postupak

 • Ako je gušenje izazvano otrovnim isparenjima ili dimom, unesrećenoga smesta prebacite na svež vazduh.
 • Ako se nalazi u zatvorenom prostoru, nađite ako možete nekoga da vam pomogne. Pre no što uđete u prostoriju udahnite i izdahnite nekoliko puta, a potom duboko udahnite i zadržite dah.
 • Uđite i iznesite unesrećenoga. Ako ga ne možete odmah izneti, isključite izvor opasnosti, otvorite sve prozore i vrata i izađite. Ne udišite dokle god ste u opasnosti. Vratite se po unesrećenoga čim budete mogli bezbedno to da učinite.
 • Postarajte se da njegovi disajni putevi budu slobodni.
 • Olabavite mu svu odeću oko vrata, grudi i struka.
 • Ako je prestao da diše, primenite veštačko disanje
 • Ako mu je stalo srce, primenite masažu srca
 • Ako je gušenje izazvao napad astme, neka bolesnik stavi šake s dlanovima upolje i odupre se rukama o sto ili zid kako bi mu se proširio grudni koš. Neka bolesnik upotrebi inhalator ili uzme tablete koje mu je lekar propisao. Pozovite hitnu medicinsku pomoć ako inhalator ili tablete ne ublaže simptpme. Da biste oslobodili disajne puteve, okrenite glavu unesrećenoga u stranu.
 • Prstima otklonite sve što očigledno začepljuje disajne puteve – veštačke zube (proteze), komadiće hrane i slično
 • Ako se prepreka disanju ne može ukloniti rukom, mora biti silom izbačena.
 • Da bi se izbacila prepreka na disajnom putu iz savim malog deteta (odojčeta) okrenite dete naglavčke. Četiri puta korenom šake oštro udrite dete po leđima između ramena. Kad prepreka na disajnom putu izleti, ali dete ne diše,  primenite veštačko disanje.
 • Da bi se izbacila prepreka na disajnom putu većeg deteta, sedite i prebacite dete preko kolena. Korenom šake žusto udarite dete tri-četiri puta između ramena. Kad prepreka izleti, ali dete ne diše,  primenite veštačko disanje.
 • Da bi se izbacila prepreka na disajnom putu odrasloga, najpre osobu žestoko raspalite po leđima dva-tri puta. Ako ovo ne pomogne, stanite iza nje stegnuvši ruke čvrsto oko donjeg dela njenih grudi. Jednu šaku stegnite u pesnicu i čvrsto je dohvatite drugom. Obe šake treba da su na sredini, tačno ispod rebara osobe koja se guši.
 • Žrtva treba da se nagne napred oklembesivši glavu i ruke. Snažno joj pritisnite trbuh unutra i naviše. Možda će biti neophodno ponoviti ovo nekoliko puta kao bi se osoba nagnala da iskašlje ono što joj je začepilo disajne puteve.
 • Kad je prepreka ispala, ali osoba ne diše, primenite veštačko disanje. Kad se gušenje ublaži i uspostavi se normalno disanje, namestite osobu u položaj za oporavak. Pozovite hitnu pomoć ili odvedite osobu u bolnicu.