Gugutka

Gugutka, ptica raspona krila od 47 cm do 55 cm, ima male varijacije u veličini među pripadnicima svoje vrste – veličina jedinki iznosi od 31 cm do 33 cm. Izuzetno je česta gnezdarica u Srbiji i kao predstavnica ptica stanarica ne preduzima migracije već kada nastupi hladniji period okuplja se sa ostalim gugutkama u velika jata.


Svuda gde se javlja je stanarica i u Srbiji je jedna od najčešćih gnezdarica čija je populacija stabilna. Osim kod nas, zastupljena je na teritoriji čitave Evrope, ako izuzmemo Island na kome uslovi nisu povoljni za njeno javljanje. Stanuje na prostorima između 70. i 35. stepena severne geografske širine, s tim što na gnežđenju izostaje na lokalitetima koji se nalaze iznad 1.000 m nadmorske visine. Njeno stanište se vrlo retko nalazi izvan mesta koja su naseljena, a svoje gnezdo odlučila je da svije ispod streha, u izbočinama ili u olucima, a takođe i na električnim stubovima i drugim sličnim mestima. Gnezdo ove vrste može se smatrati lošom građevinom s obzirom da je ono sastavljeno obično od tridesetak grančica, a ponekad je u njega ugrađen i kanap, žica, plastika i slično. Gugutka nema tačno određen period u kome preduzima gnežđenje, gnezdi se tokom cele godine i to i do četiri puta u toku jedne godine. Broj jaja je poznat; u leglo polaže dva jaja. Kada je reč o ishrani, gugutka se svrstava u grupu granivornih. Glavni udeo u njenoj ishrani čine semena.

Narodni naziv za ovu vrstu je gugutka, a naučni glasi „Streptopelia decaocto“. Osim navedenih naziva, ova vrsta ima i druge u skladu sa govornim područjem, te je u engleskom jeziku poznata kao „Eurasian Collared - dove“, a na nemačkom jeziku je oslovljavaju „Türkentaube”.Ova vrsta nalazi se na listi „Zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije.