Grupa stabala hrasta lužnjaka kod Jozića kolibe

Prirodno dobro "Grupa stabala hrasta lužnjaka kod Jozića kolibe" čine 6 stabala koji predstavljaju ostatak autohtonih zajednica hrasta i jasena. Nalaze se u okviru kompleksa “Jozića kolibe” na teritoriji grada Beograda, gradska opština Obrenovac, KO Veliko Polje.


Stavljeni su pod zaštitom kao spomenik prirode površine 16,25 ari, a čine je projekcije krošnji.

Visina stabala:

  1. 22,80 m
  2. 25 m
  3. 25 m
  4. 20 m
  5. 24,70 m
  6. 26 m

Stabla su vitalna, sa dobro razvijenim i formiranim krošnjama, a celom kompleksu  daju pejzažnu atraktivnost. Prosečna starost svih šest stabala iznosi oko 180 godina.