Grlica

Na listi „Zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije nalaze se i vrste pored čijeg imena stoji oznaka „L“ kojom se ističe da je reč o lovnoj vrsti. Status navedenih vrsta, u koje spada i Grlica, kao i režim njihove zaštite, regulisani su propisima iz oblasti lovstva. Grlica, u naučnim krugovima poznata kao „Streptopelia turtur“ pripada porodici i redu golubova. Njeno englesko ime glasi „European Turtle - dove“, a nemački naziv „Turteltaube“.


Veličina ptice je od 26 cm do 28 cm, a raspon njenih krila kreće se od 47 cm do 53 cm. Rasprostranjenje Grlice evidentirano je na prostoru cele Evrope, bez Skandinavije na kojoj nije zabeleženo njeno prisustvo, te se zna da se ona javlja između 65. i 35. stepena severne geografske širine. Kao što je česta ptica na skoro čitavom Evropskom kontinentu, predstavlja čestu vrstu i u svim delovima Srbije, a najčešće se javlja uz doline reka i predele koji su ravničarski. Osim u Evropi, Grlice ima i u Africi, na čijoj teritoriji se najčešće odlučuje da provede zimski period.

Iako je česta gnezdarica, odnosno selica čija je brojnost velika, procenjuje se da se broj pripadnika ove vrste nalazi u opadanju kada se posmatra period koji obuhvata sadašnje vreme i nekoliko decenija unazad.

Poznato je da je Grlica selica, a takođe je poznato i vreme njenog dolaska, kao i odlaska; ona dolazi oko 10. aprila, a odlazi oko 1. oktobra. Njeno stanište su rečne doline, šumarci, šibljaci i predeli koji su ravničarski ali na njima ima žbunja. Prisustvo žbunja značajno je iz razloga što ova ptica svoje gnezdo bira da gradi upravo u visokom žbunju ili na drveću, na visinama od 1.5 m do 4 m. Ima etiketu lošeg graditelja gnezda. Svoje gnežđenje obavlja od 1. maja do 1. juna, dva puta u toku godine. U njenom gnezdu se nalaze dva jaja.