Gradski muzej u Bečeju

Gradski muzej u Bečeju osnovan je 1953. godine i nalazi se u kući Gerberovih. Ubrzo je u Bečeju osnovana i likovna kolonija pa se usled njenog uspešnog delovanja pri muzeju osniva i galerija. 


Muzej u Bečeju bavi sa istraživanjem, sakupljanjem i čuvanjem kulturne zaostavštine Potisja. Ima oko 16 000 eksponata podeljenih u nekoliko zbirki: istorijska, zbirka fotografija, arheološka, numizmatička, etnološka, likovna, zbirka primenjenih umetnosti i prirodnjačka zbirka.

 

Adresa: Glavna ulica 25, 21220 Bečej

Tel: 021/6915 765

E-mail: [email protected]

http://www.muzejbecej.rs/