Gornje Podunavlje

Veliko poplavno područje na krajnjem severozapadu Vojvodine od državne granice sa Republikom Mađarskom pa do Bogojeva predstavlja jedno od najočuvanijih ritsko-močvarnih područja na toku Dunava. Upravo zbog toga od 2001. godine uživa status Specijalnog prirodnog rezervata pod nazivom “Gornje Podunavlje”. 


Prostire se na površini od 19.605 ha, duž leve obale Dunava i pripada opštinama Sombor i Apatin, od 1433-1367 km toka Dunava.

Na zaštićenom području ustanovljena su tri režima zaštite:

        1. Režim zaštite I stepena površine 261,62 ha, koji obuhvata:

1) Spoljna Kovačica - Jezero, površine 8,89 ha

2) Opaljenik - Slana bara, površine 29,43 ha

3) Šarkanj, površine 20,59 ha

4) Crna bara, površine 12,81 ha

5) Adler, površine 20,78 ha

6) Velika hagla - Srebrenički dunavac, površine 83,78 ha

7) Velika Bakulja, površine 85,34 ha.

        2. Režim zaštite II stepena, koji obuhvata:

1) Prodor, površine 30,42 ha

2) Labudovnjača, površine 398,16 ha

3) Štrbac-Crna bara, površine 562,13 ha,

4) Halasica, površine 66,06 ha

5) Đurđinska greda, površine 6,21 ha

6) Široki rit, površine 153,94 ha

7) Kazuk-Dunav, površine 0,84 ha

8) Mirkovića bara-Varoško jezero, površine 28,00 ha

9) Golić-Bara Danguzovac površine 287,18 ha

10) Košare-Sonćanska bara, površine 82,68 ha

11) Velika Bakulja, površine 32,88 ha

12) Stari tokovi Dunava-Antropogeni vodotoci, površine 3.124,87 ha,

13) Bestrement, površine 55,10 ha

14) Hrastova greda površine 15,24 ha.

Ostali prostor zaštićenog dobra obuhvata režim zaštite III stepena.

Glavna karakteristika Rezervata su poplavne šume, kanali, rukavci, veliki broj bara i livada koje predstavljaju stanište mnogih ritskih životinja, ptica, riba, vodozemaca, gmizavaca i insekata. Životinjski svet čine 51 vrsta sisara, poput ritski jelen, srna, lisica, zec, lasica, tvor, divlja svinja, jazavac, voluharica i drugo. Vidra je posebno značajna s obzirom da se nalazi na crvenoj listi zaštite. I fauna ptica se ističe po bogatstvu. Ukupno 280 vrsta stalno ili povremeno boravi u Rezervatu. Od toga 220 vrsta se nalazi na crvenoj listi zaštite, a 160 je proglašeno za prirodnu retkost poput crne rode i orla belorepana. Tu su  i divlja patka, divlja guska, galebovi, čigre, liska, slavuj, nekoliko vrsta čaplji i mnoge druge.

Na prostoru Rezervata zabeleženo je preko 50 vrsta riba, od kojih se 16 vrsta nalaze na crvenoj listi zaštite (čik, balavac, vretenar, gavčica, istočna govedarka). Pored sisara, ptica i riba, ovde je prisutno i 11 vrsta vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. Zahvaljujući nenarušenom prirodnom staništu, ima ih u velikom broju.

Vodozemci: mali mrmoljak, žabe (zelena krastava žaba, gatalinka, šumska žaba, zelena žaba, mala zelena žaba, velika zelena žaba), veliki podunavski mrmoljak.

Gmizavci: barska kornjača, 4 vrste guštera (slepić, obični zelembać, zidni gušter, livadski gušter) i 4 vrste zmija (smuk, belouška,ribarica, smukulja).

Specijalni rezervat je stanište i oko 60 vrsta dnevnih leptira, od kojih su 3 vrste na crvenoj listi zaštite. Posebno se ističe prelivalica – vrsta koja se samo ovde može naći. Stotine drugih insekata (komarac, ose, pčele, mravi, buba mare, bumbari) čine ovaj Rezervat specifičnim i neponovljivim.Biljni svet Rezervata razvija se pod uticajem poplavnih voda. Očuvani su kompleksi starih šuma hrasta lužnjaka i topola, dok su pojedina stabla zaštićena.