Golub grivnaš

Golub grivnaš, veoma krupna vrsta goluba, raspona krila od 75 cm do 80 cm ima veličinu od 40 cm do 42 cm. Predstavlja zaštićenu divlju vrstu, ali i lovnu vrstu čiji je status i režim zaštite regulisan propisima iz oblasti lovstva.


Za razliku od mnogih drugih vrsta ptica, populacija goluba grivnaša u stalnom je porastu, pa je njegovo prisustvo sve češće i češće po gradskim naseljima i u parkovima. Na prostoru Evrope ne javlja se jedino na Islandu, pa se može zaključiti da stanuje na teritorijama koje se nalaze između 65. i 35. stepena severne geografske širine. U navedenim okvirima skoro pa da nema mesta na kom nije prisutan, pa je slična situacija i u Srbiji gde je zastupljen kao gnezdarica na čitavom njenom prostoru. Prisutan je u svim gradskim staništima, ali na većim nadmorskim visinama, tj. iznad 800 m nadmorske visine nije prisutan. Uglavnom se hrani semenima, odnosno granivorna je vrsta, ali u gradskim sredinama za ishranu koristi i ostatke hrane koju u svojoj ishrani ima i čovek.

Ova vrsta ptice je česta gnezdarica, tj. česta stanarica, ali takođe postoji i određeni broj pripadnika navedene vrste koji preduzimaju migracije i oni su u većini. Dolaze već krajem februara, a odlaze polovinom oktobra.

Golub grivnaš iz porodice golubova „Columbidae“ i reda golubova „Columbiformes“ gnezdo gradi od grančica i to znatno masivnije od gnezda koje grade ostale vrste golubova i smešta ga na drvetu, na visinama od 3 m pa čak i do 8 m. Vreme njegovog gnežđenja je između 10. aprila i 20. jula i ima dva jaja u leglu. Ne gnezdi se samo jednom godišnje već dva ili tri puta u toku godine.

Naučni naziv za ovu vrstu je „Columba palumbus“. Osim pod istaknutim nazivom, postoje i druga imena pod kojima se javlja; to su „Common Woodpigeon“ u engleskom govornom području i „Ringeltaube“ na nemačkom jeziku.