Ginko u Apatinu

Zaštićeno stablo ginka (Ginko biloba) se nalazi u dvorištu Apatinske pivare. Ginko je jedina vrsta  koja se do danas održala kao paleoendemit i jedini je živi predstavnik nekad bogatog reda golosemenica GINKOALES. 


Zaštićeno stablo ginka u Apatinu je neosporno lepo drvo obzirom da je raslo kao soliter i imalo dovoljno svetlosti i dobre pedološke uslove da razvije potpuno pravilan habitus, što je veoma redak slučaj jer je većina stabala ove vrste kod nas sađena u sklopu nekog parka zajednosa drugim vrstama. Njegova starost od oko 90 godina, vitalnost i dimenzije (visina 18 m, prečnik krošnje 22 m i prečnik debla 2,20 m) ukazuju na njegovu veliku vrednost. Zaštićeno stablo ginka je veoma dekorativo i predstavlja jedan od najreprezentativnijih primeraka ove vrste kod nas.