Galerija „Forma“ – UPIDIV

UPIDIV – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine osnovano je 1964. godine sa ciljem unapređenja i razvoja profesionalnog likovnog stvaralaštva iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Udruženje raspolaže manjom galerijom u kojoj u toku godine organizuje brojne izložbe. Ciljevi udruženja su pre svega zaštita prava samostalnih umetnika i materijalnog položaja stvaralaca i struke, organizovanje profesionalnih likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera u cilju ostvarivanja i zaštite socijalno – pravnog statusa samostalnih umetnika, istaknutih umetnika i stručnjaka iz delatnosti Udruženja, organizovanje autorskih, tematskih, retrospektivnih, jubilarnih i drugih izložbi i likovnih manifestacija i akcija u oblasti primenjene umetnosti i dizajna kao i razvijanje saradnje i unapređenje rada i aktivnosti u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.


Umetničke sekcije koje deluju u okviru udruženja su:

 • Arhitektura i dizajn enterijera
 • Dekorativno slikarstvo
 • Dekorativna plastika
 • Foto-dizajn
 • Grafički dizajn, ilustracija, strip, karikatura
 • Pejzažna arhitektura
 • Industrijski dizajn
 • Keramika
 • Kostimografija
 • Konzervacija i restauracija
 • Scenografija
 • Tapiserija
 • Savremeno odevanje
 • Tekstil
 • Teorija likovne, primenjene umetnosti i dizajna
 • Vajarstvo
 • Web dizajn.

 

Adresa: Ilije Ognjanović br. 3, 21000 Novi Sad

Tel: 021/524 481

E-mail: [email protected]