Felješana

Strogi Rezervat prirode "Felješana" nalazi se na prostoru Kučajskih planina. Predstavlja zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja površine 15,28 ha.


Nalazi se teritoriji sela Debeli Lug, koje pripada opštini Majdanpek. Na ovom prostoru očuvana je autohtona šumska zajednica mezijske bukve čija se starost procenjuje na 300 godina, dok se visina stabala kreće iznad 40 m. Pored biljnih vrsta, ovde živi i veliki broj zaštićenih životinjskih vrsta poput: mišara, šumske sove, šareni daždevnjak, jež, sivi puh i dr. Na ovom prostoru  zabranjena je izgradnja bilo kakvih objekata, sakupljanje lekovitih i jestivih biljaka, lov i loženje vatre.