E čestitke / E pozivnice


GALERIJA

E čestitke / E pozivnice
E čestitke / E pozivnice
E čestitke / E pozivnice
E čestitke / E pozivnice
E čestitke / E pozivnice
E čestitke / E pozivnice

E čestika/pozivnica je način da se elektronskim putem za vreme praznika ili specijalnih događaja prenesu želje/čestitke ili pozovu na specijalne događaje saradnici, kupci, klijenti ili prijatelji.

 

          Izrađuje se tako što se na određenom formatu radi ilustracija koja se kombinuje sa određenim tekstom (želje/čestitke/poziv) u cilju da se pošalju/prenesu lepe želje za određeni događaj (Novu Godinu, Božić..) ili da pozovu na određenu svečanost/događaj. Može da se koristi fotografija i/ili ilustracija uz određenu poruku koju bi čestitka/pozivnica sadržala, kao i potpis onoga ko šalje/poziva (logo, ime firme ili pojedinca). Izrađuje se u JPG ili PDF formatu u rezoluciji 72 dpi (rezolucija za potrebe monitora nije za štampu), u RGB bojama. Izrađuje se u dimenzijama do A5 formata 14,8*21cm.

          Vreme izrade je do 10 dana (najkasnije) od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (uglavnom zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade - Beograd.

        Naručioc dobija 2 uzorka/idejna rešenja, od kojih bira samo jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/naknadni radovi)

       Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Na uzorcima/idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

        Cena: od 15 eura (zavisi od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda. Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24 h). Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

        Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

         Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni/izmeni izvesne stvari, ima pravo na do 3 revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmenom postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preuzimanja intervencija. Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od 3 dana (najkasnije) vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc šalje, ukoliko ima takvu želju, sav potreban tekst (word doc.) koji bi želeo da se nađe na e čestitci:

  • želje/čestitke/poziv ili zahtev da to treba smisliti
  • potpis ko šalje/poručuje/želi/poziva (logo ako je u pitanju firma-opciono)
  • u slučaju da postoji potreba da se određena fotografija/slika/grafički element upotrebi i to treba poslati (opciono)
  • sugestije u slučaju da naručioc ima određene želje/zamisao kako bi želeo da izgleda e čestitka/pozivnica (sugestije za primenu boja, stila…npr. šaljiva čestitka, ozbiljna…)
  • povod za koji se izrađuje

Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za rad.

U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje ½ od cene, plus ima pravo na naknadne 3 revizije nakon intervencije. Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • ako ima promena u tekstualnom delu
  • koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od 5 dana. Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.