Dvorac Jagodić

Dvorac Jagodić nalazi se u mestu Boki, u Srednjebanatskom okrugu, udaljenom oko 12 km od naselja Sečanj centra istoimene opštine.


Pripadao je uglednoj srpskoj plemićkoj poridici Jagodić a sagrađen je 1835. godine za njenog člana, uglednog pravnika Petra Jagodića. Zgrada dvorca je prizemna, ima oblik izduženog pravougaonika sa strogo simetričnim unutrašnjim i spoljašnjim rasporedom. Na uglovima zgrade nalaze se dva spratna rizalita kvadratne osnove. Postoje dva portika, glavni ulazni i drugi ka parku. Ulazni portik, predviđen i za prilaz kolima, ima trougaoni zabat na četiri kanelirana stuba. Dvorišni portik ima ravan krov koga nose četiri stuba sa korintskom kapitelima i arhitravna greda. Ispod zgrade nalazi se veliki podrum zasveden pruskm svodom. Ispred dvorca nalazio se francuski, a iza dvorca engleski park. Nakon Drugog svetskog rata u zgradi se nalazilo Poljoprivredno društveno preduzeće „Trudbenik“. Godine 2007. započeto je renoviranje dvorca i on je danas otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar