Dvorac barona Jovanovića

Dvorac barona Jovanovića nalazi se u mestu Sočica, u Južnobanatskom okrugu, udaljenom oko 15 km od grada Vršca.


GALERIJA

Dvorac barona Jovanovića

Početkom XIX veka sagradio ga je baron Jovanović, da bi ga 1832. godine kupio Čiko Selaš, zatim 1857. godine Nestor Mesarović, i na kraju Bela Majtenji. Građen je kao prizemna zgrada pravougaone osnove u duhu klasicizma. Glavna fasada je simetrična, a istaknut je centralni rizalit atikom sa ukrasnom vazom na vrhu. Dvorišna fasada je skromnija a trem je najverovatnije kasnije dograđen. U njemu se danas nalazi mesna administracija i nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar