Dva stabla tise u Subotici

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici“ nalazi se na severu Vojvodine, u Subotici u Donjem gradu. Dva stabla tise (Taxus baccata) u Subotici po svom habitusu, dimenzijama i starosti predstavljaju prirodnu retkost. Visina stabala je 11 m i 13 m, obim debla im je 2,00 i 2,20 m, a raspon krune 9,00 x 9,00 i 13,00 x 15,00 m.


Prvo stablo ima posebne karakteristike jer mu je kruna u vidu padobrana, a deblo je neobično jer se račva na 8 krakova. Drugo stablo je veoma lepo, pravilne kupaste krošnje, dok se deblo račva na dve odnosno tri osnovne grane. Starost stabala se procenjuje na oko 100 godina.

Ova dva stabla čine poseban estetsko-dekorativni elemenat u jednoličnoj urbanoj sredini što im pored njihove prirodne vrednosti daje poseban zanačaj.