Dva hrasta - Vračević

Zaštićeno prirodno dobro „Dva hrasta - Vračević“ čini stablo cera i stablo granice koje rastu u ataru sela Vračević, u opštini Lajkovac. Nalaze se u dvorištu škole „Mile Dubljević“. Po svojim dimenzijama i starošću predstavlju prirodne retkosti kao reprezenti hrastovih šuma koje su nekada bile široko rasprostranjene na području Kolubare.


Visina cera je 22 m, a prečnik krošnje oko 19 m. Deblo je izduženo, pravo, sa tragovima truleži na kori. Uz to su primetni neki tragovi odvaljenih grana, što ga ne ugrožava još uvek ali treba povesti računa o daljoj zaštiti. Još uvek plodonosi što je još jedan dokaz njegovog dobrog zdravstvenog stanja. Stablo hrasta granice je visoko 22 m, a prečnik krošnje 19 m. Takođe su prisutni tragovi odlomljenih grana i truleži, ali je sablo i dalje vitalno i plodonosi.

Stabla su prvi put zaštićena 1984. godine Rešenjem Skupštine opštine Lajkovac. Ono što ih karakteriše su starost, očuvanost i pejzažna atraktivnost zbog čega su svrstani u Spomenike prirode botaničkog karaktera, III kategorije, površine 34,86 ari.

Cer (Quercus cerris) spada u listopadno drvo koje može da dostigne visinu i do 30 m. Najviše ga ima u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Ima dosta sitne pupoljke i sitne listiće. Cveta u aprilu, a žir se razvija tokom septembra. Hrast krupna granica (Quercus farnetto Ten.) raste na planinama jugoistočne Evrope i Male Azije. Dostiže visinu do 25 m. Cveta tokom proleća, a plod daje u oktobru.