Da je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije u svojoj dugoj istoriji

(pod različitim nazivima) pratio sudbinu osam država od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do Republike Srbije, u kojima je bio centralni organ nadležan za poslove industrijske svojine, a od 1994. godine i za poslove koji se odnose na autorsko i srodna prava. 


Kao preteča Zavodu, u tadašnjoj Upravi za zaštitu industrijske svojine, prvi registrovani patent bio je pronalazak „Stroj za pečenje rakije“, na ime Milana Jovanovića, kazandžije iz Novog Sada. Radilo se o prenesenom mađarskom patentu broj 48772. Prvi patent koji je odobrila Uprava bio je patent registrovan pod brojem 7 za pronalazak „Sama sebe ljuljajuća kolevka“, na ime Adema Subašića, sajdžije iz Sarajeva. 

Izvor: http://www.zis.gov.rs/o-nama/istorijat-zavoda-za-intelektualnu-svojinu.1132.html