Crkva Svetog Antuna

Crkva Svetog Antuna se nalazi u Molinarijevom parku u Petrovaradinu, na teritoriji grada Novog Sada.


GALERIJA

Crkva Svetog Antuna

Izgradnja hrama je vezana za raskol u rimokatoličkoj crkvi kada jedan deo vernika nije hteo da prihvati definiciju o papskoj nepogrešivosti i primatu proklamovanu na Prvom vatikanskom saboru 1870. godine. Tada je osnovana zajednica pod nazivom starokatolička crkva. Godine 1937. u Petrovaradinu je adaptirana zgrada za potrebe ove verske zajednice. Tom prilikom dograđeno je predvorje i zvonik sa satom.

Vernici su proganjani tokom Drugog svetskog rata, a ponovnim verskim raspravama osamdesetih godina XX veka organizacija je oslabljena i ostala bez materijalne podrške. Iako je deo zaštićene prostorno kulturno-istorijske celine, ne nalazi se pod zaštitom države. Ipak, 2015. godine otpočela je sanacija ove crkve.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar