Cerjanske pećine

Spomenik prirode "Cerjanske pećine" nalazi se na Kalafatu, manjoj planinskoj celini, koja se ponekad izdvaja kao najzapadnija deo Svrljiških planina, a nalazi se severno od Niša.


Cerjanska pećina se sastoji od četiri speleološka objekta, i to su ponorska pećina Provalija, ponor – jama Cerjanska propast, povremeno simfonisko vrelo kod Kravlja (Gornjekravljansko vrelo – Petrućina) i kraška jama iznad vrela. Pećina Provalija i Cerjanski propast su ponorski objekti u kojima poniru - uviru reke - ponornice Provalija i Beljanica, koje su hidrološki aktivni tokom većeg dela godine. Pećina Provalija je impozantan podzemni sistem do sad istražen ili prohodan na dužini od 6.025 m. Cerjanska pećina bogata različitim vrstama zglavkara, a među najznačajnijim je trogloksena tvrdokrilica, koja je balkanski endemit i zaštićena vrsta. Od drugih vrsta faune ovde se mogu pronaći šareni daždevnjak, različite vrste žaba i guštera, kornjače, smukovi. Kao i svaka pećina, i Cerjanska pećina je odmorište i sklonište manjih grupa slepih miševa. Ovde je evidentirano prisustvo malog, velikog i južnog potkovičara, dugoprsti večernjak, mali mišouhi večernjak, dugokrili ljiljak i još neke vrste.