Bukovo

Rezervat prirode Bukovo nalazi se na teritoriji opštine Negotin. Obuhvata polidominantnu mešovitu šumsku zajednicu reliktnog karaktera sa dominacijom mezijke bukve i oraha (Fagetum submontanum silicicolum mixtus juglandetosum) koja je svrstana u II kategoriju zaštite kao prirodno dobro od velikog značaja. Površina zaštićenog dobra iznosi 10,42 ha i čine ga dve celine: prva površine 5,62 ha i druga 4,80 ha.


Bukovo je istovremeno jedan od retkih lokaliteta na Balkanu gde se mezijska bukva nalazi na najnižoj visinskoj tački od 70 m. Specifičnost ove mešovite zajednice je što je sačuvala polidominantni karakter i opstala bez zimzelenih elemenata. Pored bukve i oraha, javlja se i klen, jasika, mleč, brdski brest, divlja trešnja, grab, beli jasen, crni jasen, hrast cer, hrast kitnjak, gorski javor, srebrna lipa, sitnolisna lipa.

Rezervat je prvi put zaštićen 1961. godine od strane Zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije. Od tada se u njemu odvija spontan proces obnove shodno propisanom režimu zaštite.