Bigrena akumulacija „Beli izvorac“

U slivu reke Šaške, nedaleko od spomenika prirode „Prerast Šuplja stena“, u istočnoj Srbiji, na 17 km od Majdanpeka nalazi se spomenik prirode – „Bigrena akumulacija Beli izvorac“.


Zaštićeno prirodno dobro ima veliki značaj kao geomorfološki objekat kraškog reljefa koji je površan. Beli izvorac je u svojoj dolini smestio dve akumulacije bigra, nataložene jedna preko druge. Vodotok je oformio veći broj oblika i pojava u nataloženim naslagama bigra. Proces nastanka bigra je komplikovan, da bi on bio započet neophodno je da se u koritu kraške reke javi biljna vegetacija koja je bujna jer upravo na tim mestima bigar nastaje izlučivanjem krečnjaka iz vode asimilacijom. Biljke u ovom procesu imaju važnu ulogu; one uzimaju iz vode ugljen dioksid nakon čega dolazi do izlučivanja debelih masa krečnjaka koji je mek i žućkast. Tako nastaje bigar, krečnjak koji je kontinentalnog porekla.

Prostor zaštićenog dobra relativno je mali i iznosi oko 300 m. U njemu glavnu ulogu ima vodopad čija visina iznosi 16 m. Međutim, to nije jedina atraktivnost pomenutog prirodnog dobra. Ispod vodopada nalazi se pećinski kanal koji je formiran poniranjem kroz bigar i ima dužinu od 13 m na čijoj se dužini javljaju stalaktiti od bele sige. Stalaktiti imaju oblike stubova, vise sa pećinske tavanice i predstavljaju ukrase pomenutog pećinskog kanala.

U koritu Belog izvorca osim vodopada, nalaze se brojne pregrade koje su izgrađene od bigra, pa su formirane i bigrene akumulacije u vidu jezerca čiji prečnik iznosi 10 m, a dubina do 3 m. Preko pomenutih pregrada potok se u vidu slapova sliva, kao i u vidu manjih vodopada, od kojih su dva visine od 5 m.

Spomenik prirode „Bigrena akumulacija Beli izvorac“ ima i estetsku komponentu, kako zbog pomenutih oblika bigra i opisanih pojava koje se na ovom mestu javljaju, tako i zbog mesta na kome se nalazi. Pomenuto prirodno dobro smešteno je u šumi bukve, hrasta i graba, što pojačava njegovu atraktivnost.