Bezbednost u kampu i prikolici

Odmor u šatoru ili prikolici ima mnogo prednosti, naručito za porodice sa decom- omogućava fleksibilnost i slobodu kretanja, a stanovnicima gradova  pruža retku prililku da provedu duži odmor u prirodi, a pri tom ne budu izloženi ogromnim troškovima smeštaja u hotelu. Međutim, onaj ko planira takav odmor treba da bude svestan posebnih zahteva koje je neophodno ispuniti da bi odmor bio uspešan.


Higijena

Higijena i urednost su od naročite važnosti za vreme odmora sa malom decom. Ne valja dozvoliti da higijenski standard opadne zbog nedostatka prostora i pogodnosti. Loše organizovani kampovi mogu postati leglo opasnih bakterija, deca su posebno podložna infekciji, a bolest samo jednog člana porodice ili grupe može da pokvari odmor svima ostalima. Svakodnevnih pravila koja se odnose na ličnu higijenu valja se strogo pridržavati. Pre pripremanja hrane, naručito hrane za odojčad, ruke se moraju dobro oprati. Šolje i tanjiri se peru posle svakog obroka i drže pokriveni do sledeće upotrebe. Otpadke treba ukloniti brzo i higijenski, otpadke od hrane i praznu ambalažu treba zaviti u papir i baciti u kante s poklopcima. Razbacane konzerve i staklo mogu prouzrokavati ozbiljne povrede.

Voda iz potoka, kao i voda u mnogim kampovima, može sadržati opasne bakterije, pre upotrebe vode za piće treba je prokuvati i ostaviti da se ohladi. Umesto prokuvavanja mogu se upotrebiti tablete za sterilisanje vode. Svako sveže voće treba dobro oprati pre jela. Sveže meso i ribu kupljenu na odmoru po mogućnosti pojesti istoga dana. Ako nemate fružider, zaštitite meso i ribu od insekata i do upotrebe čuvajte na hladnom mestu. Konačno svim klozetima (wc-ma) treba pokloniti posebnu pažnju. Upotreba privatne kabine ili posebnog klozeta zahteva pražnjenje i dezinfekciju jednom dnevno.

Oprema

Pažljivo izabrana oprema i pribor mogu znatno poboljšati komfor za vreme odmora u šatoru ili prikolici. Mnogi auto-karavani i prikolice imaju luksuznu opremu, tu mogu biti tepisi, zavese, kreveti na sklapanje, tapacirani zidovi, centralno grejanje, plinski šporet s pećnicom i roštiljem, frižider, tuš-kabina, klozet na ispiranje i rezervoar za vodu s električnom pumpom i prekidačem na pritsak. Na drugoj strani,  dobar provod na kampovanju moguć je i ako imate samo šator, šatorsko krilo, vreću za spavanje i minimum pribora za kuvanje. Nemojte zaboraviti da izvesna oprema (na primer primusi i kutije sa hermetičkim čuvanjem hrane) može da se iznajmi.

Mere predostrožnosti su neophode za sve uređaje za kuvanje i grejanje. Zbog bezbednosti boce s plinom treba držati u njihovim specijalnim ormarićima ako je to podesno, one treba da stoje podalje od otvorenog plamena  i električnih vodova i uređaja. Na kampovanju uvek kuvajte na otvorenom prostoru, nikad u šatoru. Postavite primus ili roštilj na ćumur čvrsto na ravnu podlogu podalje od drveća i žbunja. Kad kuvate, nosite kecelju i rukavice i upotrebljavajte posuđe sa dugim drškam. Svaki primus ili šporet biće bezbedniji ako površinu za kuvanje ogradite čeličnom ili bronzanom šipkom da sudovi ne bi mogli da skliznu sa njega. Ako kuvate na otvorenoj vatri, nemojte je nikad potpaljivati kerozinom ili benzinom.

Električne instalacije u prikolicama zahtevaju posebnu pažnju. Akumulator koji opslužuje prikolicu mora biti dobro učvršćen, a ako je u samoj prikolici, mora se nalaziti u posebnom odeljku s poklopcem koji dobro „dihtuje“ i lako je dostupan. Unutrašnjost odeljka  mora biti otporna na kiselinu. Instalacija od 12 volti i mrežna instalacija  moraju biti ugrađene kao dva odvojena sistema a pre uključenja u mrežu prikolica se mora otkačiti od vozila. Sve električne instalacije moraju biti snadbevene osiguračima, ako struja dolazi iz vučnog vozila, osigurač u prikolici treba postaviti što je moguuće bliže izvoru struje. Imajte u vidu da električni sistemi i instalacije mogu da se razlikuju od onih u vašoj zemlji i treba da obratite posebnu pažnju na priključke u mrežu.

Mere protivpožarne zaštite su takođe neophodne. Svi uređaji za kuvanje i grejanje treba da su čisti ispravni. Kad menjate boce s plinom, proverite stanje spojeva creva. Nikad ne upotebljavajte šibicu ili drugi izvor plamena da biste pronašli mesto gde plin ističe. Ne kačite odeću, ubruse ili drugi zapaljiv materijal iznad uređaja za kuvanje i grejanje. Nikad ne koristite pokretnu grejalicu na plin ili kerozin u šatoru ili prikolici. Držite aparat za gašenje ili protivpožarno ćebe pri ruci ali ne zaboravite da aparat za gašenje pomoću tečnosti ne treba upotrebljavati za gašenje zapaljenih masnoća ili elektičnih instalacija.