Bajrakli džamija (Peć)

Bajrakli džamija se nalazi u ulici Bajram Curri u starom gradskom jezgru Peći, na teritoriji Kosova i Metohije.


GALERIJA

Bajrakli džamija (Peć)

Njenu izgradnju finansirao je Mehmet Faih, donor i Velike džamije u Prištini. Nepoznata je tačna godina gradnje ali se zna da je podignuta u drugoj polovini XV veka. Predstavlja građevinu sa  osmostranim kubetom oslonjenu na pandantife iznad centralnog prostora. Džamija se sastoji od sale za molitve, hajata i minareta. Ispred glavnog ulaza nalazi se visoki otvoreni trem sa trima kupolama. Unutrašnjost je oslikana biljnim i geometrijskim motivima, kao i citatima iz Kurana.

U okviru kompleksa džamije nalazi se i groblje, na kom se nalaze i grobovi poznatih ličnosti Hadži Zeke i Ali Paše Gucije. Kao glavna džamija isticanjem bajraka na minaretu određuje početak molitve ostalim džamijama u Peći.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar