Anine lokalitet

Na teritoriji opštine Lajkovac, u selu Ćelije, nalazi se arheološki lokalitet koji zauzima površinu od oko 30 ha. Nalazište čini kompleks kasnoantičke vile rustike sa ostacima vile za stanovanje, dve žitnice, nekropola sa memorijom i jedan deo manjih građevina. 


Vila je sagrađena krajem III/početkom IV veka. Način gradnje i veličina govori da je to gradio neko izuzetno bogat i moćan za društvo u to vreme. Na lokalitetu, kao i u njegovoj neposrednoj blizni, pronađena je bronzana posuda za vino iz IV veka, brojne fibule, oko 150 novčića iz vremena careva Konstantina i Gracijana, prstenje, oruđe, fragmenti narukvica od staklene paste. Građevine su porušene prilikom napada varvarskih naroda krajem IV veka. Ovaj prostor nije ni grad, ni carska palata, ali može da se vidi kako je živeo neko ko je bio jako imućan u ovom delu carstva.

Nadgrobni spomenik pronađen na lokalitetu 1951. godine pokrenuo je inicijativu da se lokalitet stavi pod zaštitu, ali je to urađeno tek 24. maja 2013. godine. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar