Amidžin konak

Grad Kragujevac postao je prestoni grad u oslobođenoj Srbiji kneza Miloša Obrenovića i taj status zadržao je sve do 1841. godine. 


GALERIJA

Amidžin konak

Tokom ovog perioda urađeno je mnogo na modernizaciji Kragujevca, nastale su prve državne građevine i formirano je današnje staro jezgro grada. Jedina sačuvana zgrada iz nekadašnjeg kompleksa Miloševog dvora, koji je činio ovu celinu, jeste Amidžin konak.

Sagrađen je 1818. godine kao objekat za boravak ljudi zaposlenih u Miloševoj službi ili povremenih viđenijih gostiju. Prvi naziv mu je bio „Momački“ da bi vremenom postao „Amidžin“, po nadimku vezanom za upravnika Kneževog dvora, Sime Milosavljevića - Paštrmca. Ova zgrada je najstarija u Kragujevcu i ima sve karakteristike balkanske arhitekture. Danas je spomenik kulture i izložbeni prostor Muzeja u Kragujevcu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar