Američki platan u Futogu

Stablo američkog platana (Platanus occidentalis L.) koje se nalazi u dvorištu Poljoprivredne škole u Futogu zaštićeno je zakonom kao izuzetan primerak svoje vrste, velike starosti i neobičnog porasta. Administrativno pripada teritoriji grada Novog Sada.


Visina stabla je oko 29 m, a starost procenjena na oko 130 godina. Dobrog je zdravstvenog stanja i za sada nema vidljivih znakova oštećenja na njemu. S obzirom da se nalazi na povoljnoj lokaciji, na aluvijalnom zemljištu, platan se razvio u veoma reprezentativno drvo, te je na predlog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu stavljen pod zaštitu 1974. godine kao Spomenik prirode botaničkog karaktera površine 7,7 ari.