3.2.4. Suvorečko vinogorje - Suva Reka

Suvorečko vinogorje se prostire u jugoistočnom delu Metohije i obuhvata delove katastarskih opština:


Nišor, Blace, Dulje, Čaidrak, Vrševce, Suva Reka, Slapužane, Rečane, Stara Vučina, Movljane, Gornja Krušica, Budakovo, Vranić, Popovljane, Dvorane, Savrovo, Dubrava, Đinovce, Geljance, Dobrodeljane, Studenčane, Semetište, Kostrce, Lešane, Trnje, Neprebište, Samoradža, Pećane, Raštane, Sopina, Bukoš I i Donja Krušica.