2.6. Južnobanatski rejon - Južni Banat

Južnobanatski rejon se nalazi u jugoistočnom delu regiona Vojvodina, na zapadnim obroncima Vršačkih planina i na prostoru Deliblatske peščare. Obuhvata teritoriju u opštinama Vršac, Bela Crkva, Kovin i Alibunar.


GALERIJA

2.6. Južnobanatski rejon - Južni Banat

Prostire se od 45° 12' geografske širine na severu do 44° 44' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 70 m do 260 m, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 90 m do 220 m.

Rejon se nalazi u pretežno ravničarskom predelu (preovlađujući tipovi zemljišta su vertisol i černozem, a u manjoj meri  arenosol i sirozem na pesku, kao i ostali tipovi zemljišta). U severoistočnom delu rejona dominira uzvišenje, odnosno Vršačke planine (641 m), koje se prostiru pravcem istok - zapad (dužine od 18 km) i obezbeđuju povoljne uslove za gajenje vinove loze. Na vinovu lozu izvesni uticaj može imati sa južne strane rejona reka Dunav, a vinogradi ispod šumovitog Vršačkog brega u izvesnoj meri utiču na manje godišnje kolebanje temperature.

Oko Vršačkog brega su pretežno zastupljene šume hrasta, cera i sladuna. U većem nizijskom pojasu koji obuhvata panonsko-pontska šuma - stepska područja, zastupljene su i ratarske kulture. Pejzažne karakteristike dela ovog rejona - vinogorje Deliblatske peščare, daje Deliblatska peščara svojim specifičnom vegetacijom kao što su bagremove šume. Pejzažnu karakteristiku daje i kanal Dunav - Tisa - Dunav (DTD) koji prolazi kroz rejon, a sa istočne strane i Belocrkvanska jezera.

- Vršačke planine su zaštićeno prirodno dobro Srbije – Predeo izuzetnih odlika.

- Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro Srbije – Rezervat prirode.

Južnobanatski rejon ima sledeća vinogorja:

2.6.1. Vršačko vinogorje – Vršac,

2.6.2. Belocrkvansko vinogorje - Bela Crkva, i

2.6.3. Vinogorje Deliblatske peščare - Deliblatska peščara.