1.6.4. Čegarsko vinogorje - Čegar

Čegarsko vinogorje prostire se u donjem slivu reke Nišave, preko brdskih terena sa desne strane.


Obuhvata delove katastarskih opština: Gornja Trnava, Miljkovac, Gornja Trnava, Berčinac, Paljina, Gornja Toponica, Vrtište, Rujnik, Čamurlija, Trupale, Popovac, Donji Komren, Gornji Komren, Hum, Brenica, Kamenica, Donja Vrežina, Knez Selo, Gornja Vrežina, Jasenovik, Malča, Oreovac, Vrelo, Pasjača, Sićevo, Prosek - Manastir, Ostrvica, Kunovica, Ravni Do, Jelašnica, Niška banja, Prva Kutina, Radikina bara, Rautovo, Čukljenik, Kunovica, Vrelo, Kravlje, Paligrace, Vele Polje i Donji Matejevac I.

Čegarsko vinogorje ne obuhvata šumski deo planine Popova Glava severoistočno od grada Niša i to deo koji je paralelan sa pravcem autoputa Beograd – Niš, od početka šumskog pojasa na jugoistoku u katastarskoj opštini Gornji Komren, do završetka šumskog pojasa na severozapadu u katastarskoj opštini Berčinac.

Zauzma površinu od 527 ha i po tome predstavlja najveće vinogorje Niškog rejona. Za razliku od ostalih rejona, ovaj se ističe po intezivnom gajenju grožđa i proizvodnji vina, kojima se bavi 2.539 gazdinstva. Specifičnosti vinogorja doprinosi povoljna klima, visoke temperature i sastav zemljišta, zbog čega su vina visokoekstraktivna i snažna.

*Vinarija: Vinarija Izba Jovanović, Podrum Kratina