1.6.2. Aleksinačko vinogorje - Aleksinac

Aleksinačko vinogorje prostire se sa desne strane reke Južne Morave, između autoputa i planinskih predela istočno od Aleksinca.


Obuhvata delove katastarskih opština: Mozgovo, Bovan, Vukašinovac, Deligrad, Jasenje, Rutevac, Ćićina, Bobovište, Subotinac, Kraljevo, Aleksinac van varoš, Vakup, Aleksinac varoš, Prugovac, Aleksinački Bujmir, Glogovica, Stanci, Lipovac, Gornji Krupac, Prekonozi, Rsovac, Draževac, Katun, Bradarac, Donji Krupac, Beli Breg i Dobrujevac.

Vinogorje se prostire na 118,95 ha površine. U ovom kraju nema vinarija koje ulažu u veliku prozvodnju već sva domaćinstva proizvode za sopstvene potrebe.