1.5. Toplički rejon - Toplica

Toplički rejon obuhvata vinogradarske terene opština Blace, Prokuplje, Merošina, Doljevac i Žitorađa, u celom slivu reke Toplice i njenih pritoka, pre svega rečica Velikog i Malog Jastrebca. Prostire od 43° 23' geografske širine na severu do 43° 02' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 200 m do 550 m.


GALERIJA

1.5. Toplički rejon - Toplica

Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 250 m do 400 m.

Nadmorska visina se postepeno smanjuje idući od severozapada i jugozapada ka jugoistoku i centralnom delu rejona i karakteriše ga umereno-strmi (severni i zapadni delovi) do blagi nagibi terena (u istočnom delu) na kojima se prostiru vinogradi. Karakteriše se i različitim ekspozicijama terena, ali se vinogradi uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama, kao i na vrhovima brda i platoima.

Tipovi zemljišta ovog rejona su eutrični kambisol i vertisol, a u manjoj meri i fluvisol, kao i ostala zemljišta. Orografske - reljefne karakteristike rejona čine planine koje se nalaze sa severne strane rejona,  Veliki Jastrebac (1.492 m) i Mali Jastrebac (946 m), koje predstavljaju dva masiva planine Jastrebac (pripadaju Rodopskim planinama). Na jugu se nalaze planine Vidojevica (1.155 m) i Pasjača (901 m)  (takođe pripadaju Rodopskim planinama). Istočni deo ovog rejona je  blago brdovit i sa ravnim terenima idući ka Južnoj Moravi.

U rejonu su najzastupljenije šume hrasta cera i sladuna, kao i pretežno gorske bukove šume na padinama planina. U predelima oko reka pretežno vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr.

Kroz rejon protiče reka Toplica, koja je i najupečatljivija reka, od drgih rečnih tokova ovde se nalaze manje reke Alabanska, Bresnička i Devčanska reka, dok tok Južne Morave se poklapa sa zapadnom granicom rejona. Okolina reke Toplice, utiče na pejzažne karakteristike ovog rejona.

Toplica kod Prokuplja teče kratkim suženjem kroz Hisarski tesnac, a zatim ulazi u ravnicu Dobriča i do ušća ima izgled ravničarske reke sa izrazito vijugavim tokom. Rejon obiluje voćnjacima, pre svega zasadima sa višnjama, a naročito Jugbogdanovačko vinogorje.

Toplički rejon ima sledeća vinogorja:

1.5.1. Prokupačko vinogorje - Prokuplje;

1.5.2. Jugbogdanovačko vinogorje – Jug Bogdan;

1.5.3. Žitorađsko vinogorje - Žitorađa.

Toplički rejon zauzima površinu od 764,73 ha vinograda, na kojima se najviše gaje vinske sorte. U poslednje vreme sve više se ulaze u razvoj vinogradarstva ovog kraja, ali i dalje veliki broj gazdinstava proizvodi vino za sopstvene potrebe. Prokupačko vinogorje ima ukupno 152,85 ha vinograda, dok je najveće po površini Jugbogdanovačko vinogorje - 370 ha. Žitorađsko vinogorje prostire se na 134,89 ha površine. Ovaj rejon posebno  je poznat  po crvenim i roze vinima sorte Prokupac.

*Vinarije: Toplički vinogradi