1.5.1. Prokupačko vinogorje - Prokuplje

Prokupačko vinogorje prostire se zapadnim delom Topličkog rejona u širokoj Prokupačkoj kotlini u podnožju planine Jastrebac.


Obuhvata delove katastarskih opština: Prebreza, Popova, Blace, Kutlevac, Grgure, Tmava, Vrbovac, Međuhana, Kaludra, Bace, Gornja Bresnica, Velika Plana, Gornja Konjuša, Donja Bejašnica, Gornja Rečica, Donja Rečica, Dolja Toponica, Gornja Toponica, Prekadin Gubetin, Ćukovac, Reljinac, Babotinac, Bajčince, Mala Plana, Potočić, Drenovac, Smrdan, Gojinovac, Džigolj, Donja Konjuša, Tulare, Kondželj, Bresničić, Viča, Petrovac, Babin Potok, Prokuplje selo, Rastovnica, Beljire, Dobrotić, Prokuplje grad, Vodice,  Đurevac, Trbunje, Gornji Kaševar, Barbatovac, Čungula, Donji Kaševar, Stubal, Suvaja, Alamana, Krivaja, Gornja Draguša, Suvi do, Lazarevac, Bololjin, Svarče, Gornja Jošanica, Zdravinje, Donja Bresnica, Mršalj, Prekopuce, Končić, Mađere, Šišmanovac, Merovac, Resinac, Belogoš, Pašinac, Bulatovac, Donja Trnava, Gornja Trnava, Jugovac, Gornje Kordince, Donje Kordince, Balinovac, Đurovac, Nova Božurna, Novo Selo, Pojate i Donja Stažava.

Ovo vinogorje ne obuhvata deo zapadno od grada Prokuplja, oazu Ćukovac.

U okviru vinogorja nalazi se 152,85 ha pod vinogradima. Ukupno 864 gazdinstva se bave proizvodnjom vina ali uglavnom za sopstvene potrebe. Veći deo njih proizvodi stone sorte. Posebno je značajna prozvodnja vina od sorte Prokupac, po kome je ovaj kraj i poznat.

*Vinarija Toplički vinogradi