1.4.3. Resavsko vinogorje - Resava

Resavsko vinogorje se nalazi u slivu reke Resave na brdovitim terenima.


Obuhvata delove katastarskih opština: Subotica, Zlatovo, Grabovica, Plažane, Miliva, Lomnica, Bukovac, Despotovac, Vojnik, Beljajka, Vitance, Trućevac, Balajnac, Veliki Popović, Medveđa, Jasenovo, Troponje, Mačevac, Vojska, Radošin, Bresje, Gložane, Grabovac, Dublje, Crkvenac, Dubnica, Đurinac, Proštinac, Ročevac, Kupinovac, Roanda, Bogava, Brestovo i Vrlane.

Površina vinogorja je 142,58 ha, na kojima se uglavnom proizvode vina od crvenih vinskih sorti. Većina gazdinstava, kojih ima 1.158, bavi se proizvodnjom vina za sopstvene potrebe.

*Despot - vinarija Nikodijević