1.4.1. Braničevsko vinogorje - Braničevo

Braničevsko vinogorje se nalazi na desnoj strani reke Dunav, u slivu reke Pek.


Sastoji se iz dva dela i obuhvata sledeće katastarske opštine:

  1. Istočni deo, delovi katastarskih opština Braničevo, Ponikve, Usije, Radoševac, Sladinac, Donja Kruševica, Šuvajić, Barič, Mrčkovac, Kudreš, Vojilovo, Klenje, Rabrovo, Dušmanić, Zelenik, Vučković, Srpce, Lješnica, Snegotin, Dvorište, Golubac, Bikinje, Žitkovica i Maleševo.
  2. Zapadni deo, delovi katastarskih opština Ram, Zatonje, Kurjače, Popovac, Majilovac, Sirakovo, Đurakovo, Topolovnik, Carevac, Pečanica, Srednjevo, Češljeva Bara, Makce, Mustapić, Mišljenovac, Rabrovo, Desina, Ljubinje, Garevo, Doljašnica, Velika Bresnica i Mala Bresnica.

Zauzma površinu od 175,6 ha na kojima se uglavnom gaje vinske sorte. Najveći broj gazdinstava ovog vinogorja bavi se proizvodnjom za sopstvene potrebe, ukupno 1453, kao i većina Mlavskog rejona.