1.3.4. Potrkanjsko vinogorje - Potrkanje

Potrkanjsko vinogorje obuhvata gornji i srednji tok reke Beli Timok, na pobrđu oko Knjaževca. Sastoji se iz tri dela i obuhvata sledeće katastarske opštine:


  1. Zapadni deo, delovi katastarskih opština Koželj, Drenovac, Trnovac, Debelica, Manjinac, Ravna, Donja Sokolovica, Stogazovac, Potrkanje, Štipina, Kaličina, Vina, Zorunovac, Slatina, Šuman Topla, Vasilj, Orešac, Balanovac, Rgošte, Glogovac, Grezna, Knjaževac, Kaličina, Lepena, Drečinovac, Valevac i Bulinovac.
  2. Istočni deo, delovi katastarskih opština Vitkovac, Petruša, Jakovac, Jelašnica, Donje Zuniće, Berićinovac, Knjaževac i Trgovište.
  3. Južni deo, delovi katastarskih opština Knjaževac, Trgovište, Crvenje i Žlne.

Vinogorje prednjači u proizvodnji vina u odnosu na ostala vinogorja ovog kraja. Tome doprinosi klima odnosno veća nadmorska visina I veća ekspozicija reljefa. Zauzima površinu od 327,63 ha, na kojoj se gaje pretežno stone sorte. Jedno od poznatih sorti vina koje potiče iz ovih krajeva je Rajnski rizling kao i Vranac.