1.12.4. Dubonsko vinogorje - Dubona

Dubonsko vinogorje Beogradskog rejona se nalazi u zaleđu beogradsko-smederevskog Podunavlja.


Obuhvata katastarske opštine: Mali Požarevac, Senaja, Šepšin, Đurinci, Vlaška, Dubona, Velika Krsna, Rajkovac, Mladenovac - selo, Kovačevac i Granice.