1.11.6. Trsteničko vinogorje - Trstenik

U okolini Trstenika, na brdskim terenima sa obe strane Zapadne Morave, prostire se Trsteničko vinogorje sa svojim severnim i južnim delom.


Obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo, delovi katastarskih opština Velika Drenova, Selište, Medveđa, Bogdanje, Mijajlovac, Poljna, Riljac, Božurevac, Mala Sugubina, Rujišnik, Mala Drenova, Milutovac i Stragari.

Južni deo, delovi katastarskih opština Trstenik, Čairi, Odžaci, Gornji Ribnik, Donji Ribnik, Gornja Crnišava, Lopaš, Stari Trstenik, Stopanja, Bresno Polje, Omašnica, Golubovac, Rataje, Tobolac, Pajsak, Veluće, Riđevštica, Bučje, Jasikovica, Donja Crnišava, Kamenjača i Okruglica.

Ovo vinogorje ne obuhvata područje šume jugozapadno od manastira Veluće, kao i područje pod šumskim pojasom u dolini Pasjačke reke od potesa "Dubrava" na jugu, do potesa "Slatina" na severu.