1.11.4. Levačko vinogorje - Levač

Levačko vinogorje se prostire severozapadnim padinama Juhora i u gornjem delu sliva reke Lugomir.


Obuhvata delove katastarskih opština: Lomnica, Rekovac, Ursule, Velika Kruševica, Siljevica, Bogalinac, Županjevac, Sibnica, Kaludra, Prevešt, Oparić, Belušić, Sekurič, Beočić, Ratković, Cikot, Loćika, Vukmanovac, Kavadar, Rabenovac, Tečić, Komarane, Motrić, Maleševo, Bare, Dragovo, Lepojević i Brajinovac.

*Vinarije: Podrum Stanojević, Vinogradi i vinarija Miletić.